Ali Ercan Özgür

Danışma Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bölümü’nde “Yeni Bölgecilik Anlayışı ve Türkiye ve Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Ajansları” üzerine doktora tezini 2013 yılında sunmuş olan Ali Ercan Özgür, yüksek lisans derecesini Birmingham Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanı’nda “Yönetişim ve Kalkınma Yönetimi Bölümü’nden” Uluslararası Fon ve Yardımların Koordinasyonu ve Etkisi” konusunda hazırladığı tezi ile almıştır. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi alan Özgür, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Chevening Yüksek Lisans bursiyeri ve Alman Marshall Fonu Fellow olarak seçilmiştir. TESEV tarafından yayınlanan ”Yerel Yönetim Sistemleri: Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti” kitabının, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan İş Hayatında İnsan Hakları ve UNICEF ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Çocuk Dostu Şehirler için Strateji ve Bütçe kitaplarının yazarlarındandır. Yerel Kalkınma, Sivil Toplum, Sosyal ve Platfrom Kooperatifçiliği, Şehir İnovasyonu, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında birçok makale ve konuşması bulunmaktadır.

British Council Sosyal Etki Ödülü sahibi ve Ashoka Fellow olan Dr.Ali Ercan Özgür ihtiyaçharitasi.org; idema.com.tr ve inogar.coop ve inogarart.com kurucu ortaklarındandır. Önceki yıllarda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, TESEV, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Amerikan Ticaret Odası kurumlarında farklı STK Yönetim Deneyimi sahibidir.

Other specialists