Eğitimler

İtuGinova İtu’nün eğitimdeki marka değerinin ve mükemmelliyetçiliğinin bir parçası!

Sadece öğrencilerin değil tüm paydaşlarımızın hizmetindeyiz!

Bütünsel bir girişimcilik ekosisteminin parçası olma yolunda akademisyenler, iş ve sanayi dünyası, bireysel girişimcile, kuluçka merkezleri ve tüm eğitim kurumları ile iş birliği içerisindeyiz.

Paydaşlara özel çözümler hakkında detaylı görüşmek ister misiniz?