haber-01
27
Eki 2020
İTÜ GİNOVA’dan Yeni AB Projesi

Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 - Stratejik Ortaklıklar Proje Çağrısı’nın sonuçları açıklandı. Desteklenen projeler arasında, İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (İTÜ GİNOVA) STEM Valorisation Training Programme adlı projesi de yer aldı. Böylece Merkezin bu yıl başvurmuş olduğu üç AB projesinin tamamı kabul edilmiş oldu.

İTÜ GİNOVA’nın koordinatörlüğünde yürütülecek projede, İrlanda’dan Cork Institute Of Technology, Hollanda’dan University Industry Innovation Network ve Fransa’dan Institut Mines Telecom Business School proje ortağı olarak yer alıyor. Projenin İTÜ ekibi ise Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve Dr. Alper Yurttaş’tan oluşmakta. 31 Aralık 2020 – 30 Aralık 2022 tarihlerinde yürütülecek projenin toplam bütçesi 266.550 Avro.

STEM Valorisation Training Programme, proje ortağı ülkelerin teknik üniversitelerine ve bu üniversitelerdeki bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan birinci aşama araştırmacılara ulaşarak, bu alanlardaki araştırmacıların değerini arttıracak araçlar sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında; araştırmacıların girişimcilik yetkinliklerini artırarak, toplumda daha güçlü bir etki yaratma etkisine sahip yeni nesil STEM araştırmacıları geliştirmek hedefleniyor.