Prof. Dr. Altan Çakır

Danışma Kurulu Üyesi

Altan Çakır, 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) kuramsal parçacık fiziği üzerine yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra Almanya Karlsruhe Teknoloji  Enstitüsü (KIT) doktora programına burslu olarak kabul edilmiş (LBW Stipendium) ve 2010 yılında doktorasını almıştır. 2016 yılı itibari ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altan Çakır CERN’de yer alan ITU-CMS grubunu bilimsel çalışmaları yürütmekte, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi ve Uygulamaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi  olarak çalışmaktadır. Altan Çakır şu anda DESY, Fermilab ve CERN  araştırma projeleri çerçevesinde detektör elektroniği, ileri seviye veri çözümleme metotları çalışmakta ve makina öğrenim metotlarını büyük veri analitiği ile bilimsel çalışmalarda uygulamaktadır. Ancak, grup çalışmaları bilimsel çalışmalar ve detektör elektroniğinden endüstriyel ve ekonomi alanlarında kullanılan iş-zekası veri çözümlemelerine sentezlenen geniş bir alanda disiplinler arası çeşitlilik göstermektedir.

Prof. Dr. Altan Çakır son 15 yıl içerisinde ITÜ, KIT, DESY, Fermilab ve CERN’de yer alan uluslararası araştırma projelerinde çalışmış ve şu anda Avrupa Birliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), TUBITAK ve ITU projeleri çerçevesinde CERN’de çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları çerçevesinde parçacık fiziği, büyük veri ve iş analitiği başlıklarında önemli problemleri çalışmakta, burada öğrenilen bilgi çerçevesinde, veri yönetimi ve dijital dönüşüm konularında a iş-sanayi uygulamaları yapmaktadır. İTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Parton Büyük Veri Analitiği ve Danışmanlık A.Ş. kurucusu olan  Prof. Dr. Altan Çakır son yıllarda CERN ve DESY araştırma enstitüleri dışında İstanbul Teknik Üniversitesi Büyük Veri ve İş analitiği programı dersler vermekte, 2019 yılından itibaren uluslararası Cambridge Universitesi (https://irdta.eu/BigDat2019/) Ben-Gurion University of Negev – https://irdta.eu/bigdat2020a/ büyük veri (dağıtık saklama, işleme ve makine öğrenmesi) konularında uluslararası uygulamalı dersler vermek üzere davet edilmektedir. Öğrencileri ile birlikte çok farklı alanlarda grup çalışmaları yürüten Prof. Dr. Altan Çakır, gelecekte akademi, devlet ve iş dünyası çerçevesinde çalışacak yeni nesil araştırmacı ve veri bilimcilerin eğitimleri için çalışmaktadır.

 

 

 

Other specialists