haber-01
08
Mar 2021
Üniversite Mezunu Kadın Girişimcilerin Oranını Artırmaya Yönelik Kapsamlı Bir AB Programı: WeRIn!

WeRIn projesinin Türkiye’deki ortakları İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (İTÜ GİNOVA) ve İTÜ ARI Teknokent olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, girişimcilik eğitimini ve destek programlarını daha kapsayıcı hale getirme hedefimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kadınların, yükseköğretim mezunlarının yaklaşık %60'ını oluşturdukları düşünüldüğünde, start-up’lar içerisinde yeterince temsil edilmemeleri çok açık bir sorundur. Yükseköğretim kurumlarında girişimcilik eğitimine katılımlarındaki artışa rağmen kadınlar, erkek meslektaşlarına kıyasla hala geride kalmaktadırlar. Girişimcilik eğitimine katılmış olsalar dahi, kadınların mezun olduktan sonra aktif girişimcilik kariyerine yönelme olasılıkları düşüktür. Girişimcilik kariyerine atılan kadın girişimciler ise bölgesel girişimcilik ekosistemine daha az entegre olmaktadırlar: aralarından az sayıda kadın yerel kuluçka ve hızlandırma programlarına katılmakta, fon arayıp bulmakta ve bölgesel girişim ağlarında aktif olmaktadır.

WeRIn Programı Hakkında

Avrupa temelli öncü bir inisiyatif olan WeRIn, 6 ülkeden 14 ortağı bir araya getirmektedir. Erasmus+ Bilgi Ortaklığı (Knowledge Alliance) Programı tarafından 3 yıllık bir zaman dilimi içinde fonlanan WeRIn ortakları, daha kapsayıcı akademik ve akademik olmayan girişimcilik eğitimi ve desteği programlarını tasarlamak yoluyla, bölgesel girişimcilik ekosistemlerinin kapsayıcılığını ve kadın girişimcilerin entegrasyonunu artırmayı hedefleyen planlara sahiptir.

WeRIn'e dâhil olmak ve bundan yararlanmak için birçok fırsat sunulmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (İTÜ GİNOVA) Akademik Direktörü Dr. Zeynep Erden Bayazıt şöyle açıklıyor: “Mezun kadın girişimcilerin oranını artırmaya odaklanmak için heyecan duyuyoruz. WeRIn, kadın girişimcilerin sayısını artırmak için çalışan diğer eğitimciler, politika yapıcılar ve fonlayıcılar gibi çeşitli kuruluşlar için fırsatlarla doludur. Önümüzdeki üç yıl boyunca, WeRLearnIn Prensipleri, WeRLearnIn Yaklaşımı, WeRIn Araçkiti, bilgi portalı, uluslararası kapasite oluşturma oturumları ve uygulama toplulukları aracılığıyla; iyi uygulamaların ve ihtiyaç analizlerinin tanımlanması, cinsiyet kapsayıcılığın mevcut durumuna ilişkin bölgesel raporların hazırlanması, yerel ve uluslararası düşünce kuruluşlarının oluşması ve yenilikçi yaklaşımların test edilmesi üzerinde çalışacağız.”

İTÜ ARI Teknokent Kuluçka ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu, projenin çok somut hedeflerinin olduğunu belirtiyor: “AB ortaklarımızla bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasından sonraki üç yıl içerisinde kadınların girişimcilik eğitimine katılımını %15, girişimciliği destekleyen programlara katılımını ise %20 oranında artırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda proje başlığımız daha uygun olamazdı – We R In bir niyet ifadesidir.”

FH Münster University of Applied Sciences Girişimcilik ve Uluslararası İş Geliştirme profesörü Sue Rossano-Rivero ve aynı üniversitede profesör ve Science-to-Business Marketing Research Centre direktörü Thorsten Kliewe, WeRIn projesinin başlıca ortakları olarak projenin ana hedeflerini şöyle açıklıyor: “Artık iş sadece girişimcilik için eğitim vermekle ilgili değil. Bu, girişimciliğin kapısının herkese açık olmasını ve tüm öğrencilerin bir kariyer hedefi olarak girişimciliğin farkında olmasını sağlamakla ilgilidir. Kapsayıcı bir girişimcilik eğitimi, öğrenenlerin çeşitliliğine yanıt vermek için eğitim sistemlerinin ve diğer öğrenme ortamlarının nasıl dönüştürüleceğini kapsayan bir yaklaşım gerektirir. Kapsayıcılığa bakışımız sadece toplumsal cinsiyet boyutunu değil, yapısal boyutu da içeriyor. Kadın öğrenci ve mezunları daha geniş bir girişimcilik ekosistemine dâhil etmek istiyoruz.”